Танцови класове

Танцовите класове на Семир Алкади се провеждат всяка седмица според график. В понеделник, сряда и четвъртък в Танцов Център МОНТФИЗ, София. Вторник и петък в International Dance School Academy360. Записванията стават на сайта на съответния танцов център според свободните места. Повече информация за всеки танцов клас можете да видите като кликнете върху логото на избраният от вас клас.

Понеделник

ТЦ МОНТФИЗ

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

21:00 – 22:00

Вторник

IDS ACADEMY 360

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

21:00 – 22:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

21:00 – 22:00

Четвъртък

ТЦ МОНТФИЗ

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

21:00 – 22:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

21:00 – 22:00

ТЦ МОНТФИЗ
София, ж.к. Зона Б-5,
Бизнес център “Блу Палас”, ет. 2
www.montfiz.com

IDS ACADEMY360
София, кв. Лозенец,
ул. Крум Попов 56-58 (вх. ул. Лозенец)
www.academy360.bg